மொபைல் போன் ரகசியங்கள்

மொபைல் போன்களின் அனைத்து ரகசிய குறியிடு எண்கள்

*#06# – அனைத்து மொபைலுக்கு ம் IMEI எண் பார்க்க
 
*#0000# – தயாரிப்பு தேதி பார்க்க
 
#*2472# – தங்கள் போனின் சார்ஜிங் நிலைமை அறிய
 
*#7780# – பேக்டரி அமைப்பை கொண்டுவர
 
*8375# – மொபைல் போனில் உள்ள சாப்ட்வேர் தொகுப்பின் பதிப்பு எண் என்று அறிய  
 
*#9999# – தங்கள் போனின் சாப்ட்வேர் சார்ந்த தகவல்களை அறிய
 
*#0001# – போனின் சீரியல் எண்ணை காண
 
*#8999*778 # – சிம் கார்ட் பற்றிய தகவல்களை அறிய
 
#*#8377466 # – போனின் ஹாட்வேரின் தன்மை மற்றும் தயாரிப்பு அறிய
*#67705646 # – clears the LCD display(op erator logo).
 
*#147# – This lets youknow who called you last (Only vodofone).
 
*#1471# – Last call (Only vodofone).
 
#pw+123456 7890+1# –Provider Lock Status.
 
#pw+123456 7890+2# –Network Lock Status.
 
#pw+123456 7890+3# –Country Lock Status.
 
#pw+123456 7890+4# –SIM Card Lock Status.
 
*#21# – This phone code allows you to check the number that “All Calls” are diverted to.
 
*#2640# – Displays phone security code in use.
 
*#30# – Lets you see the private number.
 
*#2820# – ப்ளுடுத் முகவரி பார்க்க
 
2945*#01*# – எல்ஜி போனின் ரகசிய மெனுவினைக் கொண்டு வர
 
2945#*7000 1# – போன்களின் (எல்ஜி 7010 மற்றும் 7020) சிம் கார்ட் லாக்கினை மேனேஜ் செய்திட
 
1945#*5101 # – எல்.ஜி. பி 1200 போனின் சிம் லாக் மெனு மேனேஜ் செய்திட
 
2945#*5101 # – எல்.ஜி. பி 5200 மற்றும் 510 டபிள்யூ போன்களின் சிம் லாக் மெனு மேனேஜ் செய்திட
 
2947#* – எல்.ஜி. 500 மற்றும் 600 போன்களின் சிம் லாக் மெனு மேனேஜ் செய்திட
 
#*3849# – சாம்சங் மொபைல் போனை மீண்டும் Reboot செய்ய
 
*#62209526 # – Displaythe WLAN adapter’s MAC Address. It is available only for newer devices which support WLAN such as N80.
 
*#74602562 5# – Sim clock allowed status.
 
#pw+123456 7890+1# –Displays any restrictio ns that your sim has.
 
*#92702689 # – Takes you to a secret menu where you may find some of the informatio n below:
 
1. Shows the Serial Number.
 
2. Shows the Month andYear of your mobile Manufactur e.
 
3. Shows the date at which the mobile was purchased (MMYY).
 
4. Shows the life time of your mobile (time passed since last restart).
 
5. Shows the date at which your mobile was last repaired – if found (0000)
To exit from this mode,simply switch off and then switch on your mobile phone.
 
*#3370# – Enhanced Full Rate Codec (EFR) activation .
- This enables your mobile to work with increased signal strength, use better signal reception.
- This also helps you increase your GPRS speed to some extent.
- It has drawback that your phone battery will be consumed
 
*#3370* – Enhanced FullRate Codec (EFR) deactivati on. Phone will be automatica lly restarted automatica lly.Your battery life will increase by 30% but, phone will received less signal than with EFR activated.
 
*#4720# – used to activate Half Rate Codec. Your phone uses a lower quality sound but you should gain approx 30% more Talk Time.
 
*#4720* – used to deactivate Half Rate Codec. The phone will berestarted automatica lly.
 
If you have forgotten wallet code for your Nokia S60 phone, you can use this code reset:*#73709255 38#
 
Note, your data in the wallet will be erased. You will be asked the lock code. Default lock code is: 12345
 
*#3925538# – used to delete the contents andcode of wallet.
  
நன்றி
இணையம் தாஹிர் தளத்திலிருந்து
 
 
”..நீங்கள் நன்மையிலும், இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள், பாவத்திலும் வரம்பு மீறலிலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள் அவன் கடுமையாக தண்டிப்பவன்" (05,02)

நன்றி
Regards 
Ansar (U.L)